Maatschappelijk Werk

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de ontwikkelingskansen die aangeboden worden binnen de revalidatie en op school is het voor een kind belangrijk dat er sprake is van een stabiele en evenwichtige gezinssituatie. Het opvoeden van een kind met een beperking kan ouders voor de nodige vragen en/of zorgen stellen. Samen met ouders kan de maatschappelijk werker in kaart brengen wat er precies nodig is in een gezin om het evenwicht in stand te houden of te herstellen.

Het maatschappelijk werk kan ondersteuning bieden op praktisch en sociaal/ emotioneel gebied. Op praktisch gebied kan het gaan over onderwerpen als wonen, vrijtijdsbesteding en de wet- en regelgeving. Het maatschappelijk werk beschikt over veel informatie en kan hiernaar ook specifiek op zoek gaan. Ook kan het maatschappelijk werk ondersteuning bieden bij het invullen van formulieren e.d.

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.