Loopbaan oriëntatie en -begeleiding 

Wie kent het niet: een leerling in het praktijkonderwijs die piloot wil worden!

Hoe zorgen we ervoor dat deze leerling zijn keuze voor een beroep bijstelt naar realistische mogelijkheden, zonder de leerling tekort te doen? Dat hij gemotiveerd werkt aan 
haalbare doelen! Hoe begeleiden we de leerling optimaal, waarbij we uitgaan van zijn mogelijkheden en inspelen op zijn individuele behoeften?

We gebruiken de term LOB voor alle activiteiten, die worden ondernomen om de leerlingen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk vervolg na het onderwijstraject op Mytylschool Ariane de Ranitz. Het gaat om het nadenken over vragen als ‘wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, wat past bij mij’. Vragen die leerlingen bewust, maar veel vaker onbewust bezig houden. Reflectie is daarom een belangrijk onderdeel van loopbaanbegeleiding. Als school lopen we een stukje met de leerling mee in een belangrijke periode van hun leven. Daarbij is de voorbereiding op een goed uitstroomtraject of het halen van een diploma belangrijk, maar niet het enige. Het gaat ook om de vraag hoe we hen kunnen helpen bij het zoeken van hun weg in de maatschappij, zowel in hun leef- als in hun werksituatie. Aan het eind van het traject op de Mytylschool hopen we dat de leerling kan zeggen: “ik ben klaar voor de volgende stap.”

Bij LOB staat de individuele ontwikkeling van de leerling centraal. In een dialoog tussen school, leerling, ouders en andere begeleiders wordt regelmatig besproken wat de leerling wil, kan en durft. Er wordt teruggekeken op de afgelopen periode en er worden afspraken gemaakt voor de komende periode. Tijdens elk gesprek staat de leerling centraal. Er wordt besproken welke hulp de leerling eventueel nodig heeft en hoe deze ingezet kan worden. De afspraken worden vastgelegd. Daarbij is het belangrijk dat deze voor de leerling in begrijpelijke taal geschreven zijn en dat de leerling, indien mogelijk, zelf met de afspraken aan de slag kan gaan. De leerling moet zich verantwoordelijk voelen voor de afspraken, wil het een succes worden. Hiervoor wordt vaak een portfolio gebruikt dat eigendom is van de leerling.
Ouderbetrokkenheid
Wij verwachten van de ouders een actieve betrokkenheid bij de schoolloopbaan van hun zoon/dochter.

Ouderbetrokkenheid kenmerkt zich door:  
  • een pedagogische component: ouders zijn trots op en hebben vertrouwen in hun kind en bemoedigen hun kind. 
  • een leerondersteunende component: ouders helpen de wereld van hun kind te vergroten en schoolzaken te structureren.
  • een loopbaanondersteunende component: ouders hebben realistische verwachtingen van hun kind en vormen een klankbord voor hun kind om interesses, toekomstplannen en loopbaankeuzes te kunnen bespreken. Hiermee ondersteunen ouders de loopbaancompetenties van hun kind.
Ouders praten met hun kind over diens kwaliteiten en motieven, helpen hun kind concrete ervaringen op te laten doen en na te denken over hoe zij het werk kunnen bereiken dat bij hen past en wie hen daarbij kan helpen.


Een belangrijk onderdeel van het LOB-programma is de stage.

Stages op de afdeling VO
Leerjaar 3: maatschappelijke stage én snuffelstage
Leerjaar 4: beroepsoriënterende stage
Leerjaar 5: beroepsoriënterende stage


Stages op de afdeling DA
Leerjaar 2         :  interne stage 
Leerjaar 3/4      : oriënterende praktijk
Leerjaar  4/5(6): externe stage en uitstroomjaar 

Doelen van de stage:
- Door oriëntatie en ervaring tot passende keuzes komen
- Vergroting van de praktische vaardigheden
- Bevordering van de sociale redzaamheid
- Het ontwikkelen van werknemersgedrag
- Voorbereiding op en het toeleiden naar werk of vervolgopleiding

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de schoolgids of kunt u contact opnemen met één van de loopbaancoördinatoren, tel. 030-2567446